Karishma Nair

Rank 14

Ravi Kumar

Rank 84

Anmolam

Rank 103

Nisha

Rank 117

Ankit Kumar Verma

Rank 184

Kajal

Rank 202

Vaibhav Jindal

Rank 253

Abhishek Saini

Rank 327

Nikita Yadav

Rank 345

Babitarani Swain

Rank 464

Pranjal Prateek

Rank 529

Bairy Ruthvik

Rank 549

Vikash Kumar

Rank 582

Deepak Kumar

Rank 694

Utkarsh Narayan

Rank 740